โรคซึมเศร้า หายได้หากรู้สาเหตุและการรักษา

935

ทุกวันนี้ เราพบว่ามักคนฆ่าตัวตาย เพราะความผิดหวัง เผชิญกับการสูญเสีย ซึ่งร้อยละ 60 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายป่วยเป็น โรคซึมเศร้า ผู้ป่วยจะเกิดความคิดฆ่าตัวตายได้ง่ายกว่าคนปกติถึง 3 เท่า และจากการสำรวจประชากรไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

1. ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรม หากพ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้า คนๆนั้นก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่น หรือผู้ป่วยมีความผิดปกติของระดับสารเคมี ที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์ตั้งแต่เกิด

2. ปัจจัยด้านจิตใจหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะซึมเศร้าในวัยเด็ก จากสาเหตุความตึงเครียดในครอบครัว เหตุการณ์สะเทือนใจอย่างแรง หรือความคาดหวังทางการศึกษาที่สูงเกินความสามารถของตน, ภาวะซึมเศร้าเพราะความชรา (depression of age) เกิดเพราะความสามารถในการปรับตัวลดลง รู้สึกไร้ค่า ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ยังรวมถึงภาวะซึมเศร้าจากปฏิกริยาทางใจ (reactive depression) เช่น อาการซึมเศร้าภายหลังจากคู่สมรสเสียชีวิต ตกงาน, ภาวะซึมเศร้าเพราะสภาพจิตใจอ่อนล้า (depression of fatigue) เป็นการตอบสนองทางใจต่อความเครียดเรื้อรัง เช่น ชีวิตสมรสมีปัญหาไม่รู้จบ แบกภาระมากเกินไป ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้มักเกิดในผู้หญิงซึ่งต้องรับภาระทั้งในครอบครัวและทำงานนอกบ้าน และในชายที่อยู่ช่วงอายุ 50-60 ปี ซึ่งถูกกดดันจากการไม่อาจขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพาการทำงานได้

หลักการสังเกตุพฤติกรรมง่ายๆ ของผู้ที่เข้าข่ายซึมเศร้า ได้แก่

  • มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด คือมักคิดด้านลบตลอดเวลา สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย รู้สึกตัวเองไร้ค่า จนทำให้มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้หรือการทำงาน มักไม่สนใจสิ่งแวดล้อม งานอดิเรก กิจการทางเพศ รู้สึกอ่อนเพลีย ทำงานช้าลง ไม่มีสมาธิ ความจำเสื่อม การตัดสินใจแย่ลง
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ มักมีความรู้สึกซึมเศร้า กังวลอยู่ตลอด หงุดหงิด โกรธง่าย
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน เช่น นอนไม่หลับ ตื่นเร็ว หรือหลับมากเกินไป เบื่ออาหาร บางคนก็ทานมากเกินไป ปวดศีรษะ แน่นท้อง ปวดเรื้อรัง ซึ่งรักษาด้วยยาธรรมดาไม่หาย

ควรทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในภาวะซึมเศร้า?

เราไม่ควรบังคับตนเอง หรือตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆที่สูงเกินความสามารถ ทำให้ตนเองต้องรับภาระมากขึ้น ไม่ตำหนิตนเองหากทำไม่ได้อย่างที่ต้องการ ควรทำเท่าที่ทำได้ และค่อยๆทำทีละส่วน พยายามอย่าอยู่ตามลำพัง หาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ หากต้องการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตมากๆ เช่น การหย่าร้าง การแต่งงาน การลาออกจากงาน ควรหาคนปรึกษาหรือเลื่อนการตัดสินใจไปก่อนจนกว่าจะหายดี และสิ่งสำคัญคืออย่ายอมรับว่าความคิดในแง่ร้ายที่เกิดขึ้นในภาวะซึมเศร้าเป็นส่วนหนึ่งที่แท้จริงของตนเอง

เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร ?

การช่วยประคับประคองอารมณ์นับเป็นสิ่งสำคัญ การสนับสนุน การรับฟังอย่างตั้งใจ คอยให้ความหวัง กำลังใจ อย่าตอกย้ำถึงความผิดของผู้ป่วย และพยายามชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือทำงานอดิเรกที่ชอบ แต่อย่าผลักดันมากเกินไปอาจทำให้ผู้ป่วยยิ่งรู้สึกไร้ค่าไร้ความสามารถมากขึ้น

โรคซึมเศร้ารักษาได้อย่างไรบ้าง ?

โรคนี้สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ภาย 2 สัปดาห์ โดยแพทย์จะให้ยาช่วยปรับสารสื่อประสาทให้สมดุล ร่วมกับการทำจิตบำบัดโดยแพทย์และคนรอบข้าง เช่นเมื่อรักษาแล้วกลับไปบ้านแล้วมีกิจกรรมทำ ไปเรียนหนังสือตามปกติ มีเพื่อนฝูง จะทำให้คนไข้หายเร็วขึ้น

โรคซึมเศร้า เป็นโรคๆหนึ่งที่สามารถเกิดได้ตลอดเวลา เป็นการเจ็บป่วยทางจิตที่สามารถรักษาให้หายได้ และกลับมามีชีวิตปกติสุข เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ และหากมองหาตัวช่วยเรื่องการฝึกจิตใจนั้น หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้อย่างดี เช่น มีสติ ไม่ยึดมั่นถือมั่น รู้จักปล่อยวาง เป็นต้น ลองศึกษาและนำมาปฏิบัติดูคะ ชีวิตจะมีแต่ความสุขแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น